FARINA ARRIMINATA


L'acqua ca ta resta quannu cuoci i finucchitti ci ni lasci tanticchia  ci aiungi a farina tantu quantu basta pe 'ffare na cremina poco densa e arrimini fino a quannu si cuoci a cottura a capisci quannu nun ti sa chił di farina, a cuociri almeno pi ma bona menzzurata e macari macari. nun ta scurdare tanticchia di ugghiu di uliva (Giusy Barberi)
foto Adriana Mazzone

 
 
 

 

© Buccheri Antica